Fejlesztési támogatások utakra

Pályázati rendszer keretében dönt a regionális fejlesztési tanács a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatásáról (TEUT). A pályázatok benyújtási határideje 2007. április 15., így még meg lehet fontolni a pályázatok tartalmát.


A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ezen keresztül pedig a régió gazdaságának, a lakosság életmonőségének javítását, a régión belüli területi különbségek csökkentését tűzte ki célul a regionális fejlesztési tanács a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatásáról (TEUT). Mindez különösen fontos feladat az Észak-Alföldön, ahol az autópályák és az autóutak alacsony aránya, valamint a mellékúthálózat alacsony színvonala gátat vetnek a kistérségek és a települések fejlődésének. A rossz elérhetőség, a közúthálózat általában vett alacsony minősége miatt a térség egészében véve kimarad az ország "vérkeringésének" is számító közlekedési folyamatokból, ami negatív hatásokkal lehet a az ország egészére nézve is.

A kistérségekben és a kistelepülések környékén az utóbbi időben egyre több helyen alkalmazzák a betontechnológiát az alacsonyabbrendű utak meg- illetve újjáépítésénél, hiszen a technológia az utóbbi évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül. A közúthálózat az egyre növekvő, és az aszfaltból készült útburkolatra egyre nagyobb terhelést rovó teherforgalom hatására az országban egyre több helyen silányul a használhatatlanságig. A megoldás azonban – mivel az utak aszfalt kopórétege általában 10-15 éves életciklussal rendelkezik, szemben a betonutak akár 50 éves élettartamával – mindig rövid távú csupán, ráadásul a Magyar Közút Kht.-nek nem állnak rendelkezésére a megfelelő anyagi források.

Szakemberek szerint a betontechnológiát nem csak az országutak tekintetében – ahol, legalábbis a 2005-ben átadott M0 körgyűrű esetében bizonyított – érdemes figyelembe venni; a technológia manapság számtalan megoldással szolgálhat kisebb utak esetében is.

 Vissza a hírekhez!


Budapest, 2006. szeptember 12.