Magyarország munkavédelem tekintetében erősíti kapcsolatait az Európai Unióval

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti Fókuszpont Hálózat február elején egy találkozó keretében erősítette meg szoros együttműködését. A kerekasztal-beszélgetésen ismertették az új közösségi munkavédelmi stratégiával összhangban álló közös céljaikat.


Európai munkavédelmi képviselők, szociális partnerek és vezető nemzeti szakemberek találkoztak február 8-án Budapesten, együttműködésük elkövetkezendő években történő kamatoztatása érdekében. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség törekvései között szerepel, hogy erőteljesebb kapcsolatot építsen ki a nemzeti fókuszpontokkal és ezáltal jobban megismerje őket. Ezek mindenképpen elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ügynökség és a végfelhasználók részére a lehető leghasznosabb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsa.

Jukka Takala, az Európai Munkavédelmi Ügynökség igazgatója elmondta, hogy a munkahelyi biztonság és az egészség megőrzése, határokon átnyúló problémáit csak az uniós tagországok közötti szoros együttműködése révén lehet megoldani.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség olyan hálózatot hozott létre, a biztonságosabb munkavégzés, az egészségesebb társadalom és az erősebb vállalkozások ösztönzése érdekében, amely jelen van minden egyes tagországban, sőt még az Európai Unión kívül is.

A 2007-2012-es új közösségi stratégia legnagyobb kihívásának azt tekinti a 27 tagú Európai Unió (EU27), hogy 25%-kal csökkentese a munkahelyi balesetek számát. Ezen ambiciózus cél elérése érdekében az Európai Bizottság nagy hangsúlyt helyez a nemzeti stratégiák kialakítására és azok megvalósítására. Az összes intézkedésnek szigorúan meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különösen a kis- és középvállalkozások, továbbá a kiemelten kockázatos ágazatok terén, és el kell sajátítani az egészségközpontú szemléletet.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség soron következő európai kampánya a helyes kockázatértékelésen alapuló prevenciós szemléletet veszi célba, mely az európai munkavédelmi politika egyik sarkalatos pontja.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség vállalja azt a feladatot, hogy első kézből ellátja a munkavállalókat és a munkáltatókat is megfelelő munkavédelmi információkkal, és tájékoztatást nyújt a helyes gyakorlati példákról. Támogatja a kockázat-megelőzési kultúrát, és tovább folytatja mind a tagállamokkal, mind pedig más szervezetekkel világszerte az együttműködés elmélyítését.

A munkavédelemben érintett összes szereplőtől további erőfeszítéseket igényel, hogy a versenyképesség növelésével emelkedjen a foglakoztatás és a termelékenység is. Ugyanakkor integrált és stratégiai válaszlépésre van szükség a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hatalmas költségeinek csökkentéséhez, és ahhoz, hogy a jó munkahelyi közérzet érzékelhető valósággá váljon az európai polgárok számára.               

 Vissza a hírekhez!


Budapest, 2008. május 8.