Útburkolattal a csendesebb közlekedésért

Dr. Boromisza Tibor aranydiplomás okleveles mérnök cikkében a beton útburkolat felületi textúrájának gördülő zajra való hatását vizsgálja.


„Eltekintve a zajforrástól, a jármű sebességétől, a jármű típusától és egyéb, a zajt befolyásoló tényezőktől, a gumiabroncs-útpálya érintkezési zajterhelését az útpálya felülete, az útburkolat megfelelően megválasztott összetételéből eredő textúrája csökkentheti” – írja Boromisza Tibor a Beton újság 2011 decemberi számában megjelent cikkében.
A kívánt hullámhosszúságú felületi textúrák elérésére a szerző számos, a beton útburkolatok felületképzésére vonatkozó seprűzési, rovátkolási és lehúzási technológiát mutat be, értékeli a felületképzési technológiát a makro- és mikrotextúrák, valamint csúszásellenállás és a zajszint szempontrendszerei szerint.
A cikk ismerteti a laboratóriumi modelleken végzett kutatásokat, melyekben a porózus beton és a keresztirányú rovátkolás hatását vizsgálták.
Dr. Boromisza Tibir cikke összefoglalójában hangsúlyozza, hogy a zajcsökkentés a porózus beton alkalmazásával érhető el legeredményesebben, ennek alkalmazásakor azonban számításba kell venni a pályaszerkezet kopórétegének sajátosságait. A felületképzési eljárások közül a szerző a hosszirányú rovátkolás és az acélseprűs lehúzás technológiáit javasolja, s azok továbbfejlesztését kísérleti szakaszok létesítésével.

A témáról bővebben, a Beton újság 2011. decemberi számában olvashatnak „A zajterhelést csökkentő beton útburkolat” című cikkben.

 Vissza a hírekhez!


Budapest, 2012. február 16.