Elérhetőségeink:

Ügyfélszolgálat:
1072 Budapest, Nyár u. 12.
Hétfő - Szerda: 8:00 - 16:30
Csütörtök: 8:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Telefonos ügyfélszolgálat:
Csütörtök: 17:00 - 20:00

Levelezési cím:
1441 Budapest, Pf. 50.

Telefonszám:
(1) 478-4000
(1) 322-6022
(1) 322-7017

Fax:
(1) 322-2675

Adószám: 18067879-2-42

Bankszámlaszám:
Önkéntes pénztár:
CIB 10700024-04250104-51100005

Magán pénztár:
CIB 10700024-04569309-51100005


 Tájékoztató

 Az Országgyűlés által 2010. december 13-án elfogadott, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvény rendelkezései alapján a magán-nyugdíjpénztári tagok előtt álló nyilatkozattételhez javasoljuk felhasználni az alábbi nyilatkozat-mintákat, a pénztártagok döntése szerint.

 A „JOGFENNTARTÓ NYILATKOZAT”-ot azok a magánnyugdíjpénztár tagoknak javasolt kitölteni, s benyújtani – postán – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (levélcím: 1392 Budapest, Pf. 251.), akik az állami nyugdíjrendszerbe való visszatérés mellett döntenek, azonban, ha valóban szabad választásra lenne lehetőségük nem ezt a kényszerű döntést hozták volna. Ez a nyilatkozat jelzésértékű a Magyar Állam irányába, hogy a nyilatkozatot leadó magán-nyugdíjpénztári tag az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéséről csak és kizárólag a hatályba lépett jogszabályi korlátozásra figyelemmel döntött, mert ellenkező esetben hátrányt szenvedett volna. Jelentősége a törvényhozóknak szánt figyelemfelhívás, s annak a reménye, hogy az Alkotmánybíróság a törvény utólagos normakontrollja, vagy más szervezet döntése révén a 2010. évi CLIV. tv. 36. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése, vagy megsemmisítése esetére a magánnyugdíjpénztár tagjának akaratnyilvánítása igazolt. Javasoljuk, hogy postai küldeményként feladóvevénnyel és tértívevénnyel küldjék meg a véleményüket és akaratukat hallatni kívánó magánnyugdíjpénztári tagok a nyilatkozatot az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, hogy lehetséges igényérvényesítés esetén a feladás igazolható legyen.
A „PÉNZTÁRTAGSÁG FENNTARTÁSÁRA SZÓLÓ NYILTKOZAT”-ot azoknak a magánnyugdíjpénztári tagoknak javasolt kitölteni, akik választott magánnyugdíjpénztáruk tagjai kívánnak maradni a jövőben is. Nekik a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonyuk fenntartásáról személyesen, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell a nyilatkozatot leadniuk. Véleményünk szerint a magánnyugdíjpénztári tagságot választó pénztártagoknak is jogában áll jogfenntartással élni arra az esetre, ha az Alkotmánybíróság vagy bármely más szervezet a 2010. évi CLIV. tv. 36. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről, vagy megsemmisítéséről rendelkezne a későbbikekben. A nyugdíjbiztosítási szervek előtt kötelezően megteendő nyilatkozat tartalmára nézve jogszabály nem ír elő formakényszert, így javasoljuk, hogy a magánnyugdíjpénztári tagságot választók – jogaik megóvása érdekében – alkalmazzák a javasolt tartalmú nyilatkozatot.

Vissza a hírekhez