A CEMBUREAU riadót fúj: a „carbon leakage” végletesen sebezhetővé teszi az európai cementgyártást

A CEMBUREAU, az európai Cementipari Szövetség1 felszólította az európai Parlamentet, a Tanácsot és a bizottságot, hogy a Kibocsátás-kereskedelmi Irányelv legutóbbi felülvizsgálata során nyújtson minimális garanciát az európai cementiparnak avégett, hogy elkerülhessék a carbon leakage-hatást (azaz olyan EU-n kívüli országokba helyeződjön át a termelés, ahol kevésbé szigorú kibocsátási határértékek érvényesülnek) és a nemzetközi verseny torzulását.


A Boston Consulting Group e héten megjelent tanulmánya ismerteti a 2013–2020-as időszakra vonatkozó Kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) európai cementiparra gyakorolt hatását. A tanulmány azt a következtetést vonja le, hogy „az európai unióban a carbon leakage súlyos hatással lesz a klinker- és cementtermelésre”. Ennek következtében várhatóan 2013-tól fel fog gyorsulni a klinkertermelés olyan országokba történő áttelepítése, ahol még nem korlátozzák a széntartalmú energiahordozók felhasználását, és ez a folyamat az azt következő években is folytatódni fog.

„A tanulmány eredménye alátámasztja azt a tényt, amit már régóta állítunk: az európai cementipart sebezhetővé teszi a carbon leakage. Fontos, hogy mindenki felismerje ezt a veszélyt, hiszen minden késlekedés kihatással van az EU-s beruházási döntésekre. Ahhoz, hogy a kockázatot fel tudjuk mérni, gyakorlati lépést kell tennünk, amilyet egy értelmes, jövőbetekintő üzletember tenne.” – mondta Dr. Jean-Marie Chandelle, a CEMBUREAU vezérigazgatója. A jelenlegi 25 €/tonna CO2 ár esetében hozzávetőlegesen a klinkergyártás 80%-át fogják áthelyezni, ha nem kapnak adókedvezményeket. ez nagymértékben hatással lenne a foglalkoztatottságra és az ipar által előállított Bruttó Hozzáadott Értékre. Amennyiben a CO2 teljes körű aukció esetén 35 €/tonna fölé emelkednek az árak, az integrált cementgyártás (a cement és a klinker együttesen) teljes egészében megszűnne az EU-ban. A boston Consulting Group azt is kiemeli, hogy a cementgyártás „kimenekítése” az EU ETS kereskedelmi rendszerben még árverezés nélkül is a cementipar 1/3-át érintené.
Továbbá, ha ennek teljes költségét a fogyasztókra próbálnák átruházni – ami irreális feltételezés,
hiszen a cement és klinker már így is erős nemzetközi versenynek vannak kitéve – az európai cementipar sérülékenysége tovább erősödne. Mindennek köszönhetően az európai cementipar nemzetközi versenyképessége nagy kockázat elé néz, köszönhetően annak a javaslatnak, amit az Európai Unió Kibocsátáskereskedelmi Rendszerén belül (ETS) terveznek; hacsak nem hoznak megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzék a termékek (cement és klinker) tisztességtelen kereskedelmét, azaz olyan régiókból való importálását, ahol nem korlátozzák a fosszilis energiahordozók felhasználását, és ezért nincsenek a CO2-hoz kapcsolódó költségek sem. Ezen kívül a tanulmány arra is figyelmeztet, hogy az európai cementipar áttelepítésének
negatív hatásai lesznek a globális CO2 kibocsátásra is. Mindezek alapján a CEMBUREAU követeli a Kibocsátás-kereskedelmi Irányelv átdolgozását a következők figyelembe vételével:
·        olyan feltételek meghatározása az irányelvben, melyek segítségével egyértelműen azonosítani lehet a carbon leakage által érintett szektorokat,
·        a carbon leakage által érintett szektorok azonosítása még 2009. június 30-a előtt,
·        „leállítási” követelmények meghatározása arra az esetre, ha a Kiotói jegyzőkönyv 2013 utáni jövőjét illetően nem születik kereskedelmi jogi dokumentum,
·        ipari jellegű adókedvezmények szabad elosztása az érintett sérülékeny szektorokban.
 
 
1 A brüsszeli székhelyű Európai Cementipari Szövetség az európai cementipar képviselő szervezete. Jelenleg teljes körű tagjai közé tartoznak a nemzeti cementipari szövetségek és az Európai Unióban jelenlévő cementtársaságok (kivéve Ciprus, Málta, Szlovákia) plusz Norvégia, Svájc és Törökország. Horvátország társult tagja a CEMBUREAU-nak.

 Vissza a hírekhez!


Budapest, 2008. december 11.